Vaccine 4892059 1280 720x380

Nová metodika analýzy vzorků na SARS-CoV-2, virus chřipky, hepatitidy A…

V návaznosti na probíhající epidemickou situaci týkající se výskytu onemocnění COVID-19 vyvinuli vědci z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. (VÚVeL) metodický postup sloužící k rychlé a komplexní analýze vzorků prostředí (odpadní voda, potraviny či stěry). Pro svou citlivost, specifitu a možnost kvantifikace je v současné době nejvhodnější metodou průkazu virů v humánní medicíně, potravinách a prostředí polymerázová řetězová reakce v reálném čase (qPCR).

Metoda qPCR má však velkou nevýhodu v omezené možnosti vytvářet multiplexní systémy pro rychlou detekci většího počtu patogenů. Proto byl v laboratořích VÚVeL zaveden metodický postup analýzy vzorků využívající kombinaci xMAP technologie (Luminex corporation, USA, Texas), multiplexní oligonukleotidové ligační reakce a polymerázové řetězové reakce. Spojení těchto technologií umožňuje ve vzorku stanovit výskyt až 50 vybraných cílů v jedné reakci, díky čemuž je provedení analýzy rychlejší a jednodušší. Takto byl vyvinut a validován metodický postup sloužící k průkazu genomu nejen SARS-CoV-2 či virů chřipky, ale také dalších původců významných infekčních onemocnění lidí jako jsou např. virus hepatitidy A, virus hepatitidy E, lidské noroviry, adenoviry či rotaviry. Metodika zahrnuje také externí kontrolu, která umožňuje validní analýzu každého jednoho vzorku. Svou citlivostí je naprosto srovnatelná s běžně používanými metodami založenými na qPCR.

Metodický postup byl zaveden a validován v rámci řešení projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (BV VI20152020044, Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat) a projektu Ministerstva zdravotnictví ČR (17-31921A, Viry v souvislosti s alimentárními infekcemi – molekulární epidemiologie a metody rychlé detekce).

Vzhledem k doporučení Evropské komise pro členské státy k zavedení monitoringu SARS-CoV-2 v nečištěných odpadních vodách v čistírnách odpadních vod za účelem určení úrovně výskytu tohoto viru v populaci nebo v zájmové komunitě a nastavení systému včasného varování pro trvalý epidemiologický monitoring představuje výše uvedený metodický postup další nástroj k rychlé a zejména komplexnější analýze vzorků odpadních vod (dokument „Doporučení Evropské komise na zavedení systematického monitoringu SARS-CoV-2 v odpadních vodách“ ze dne 17. 3 2021,

(https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf). Využití tohoto postupu je aktuálně testováno v projektu Ministerstva vnitra (VI04000017, Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace) řešeného společně s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M, v. v. i.

Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny Virologie potravin a prostředí

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz