Projekty

Název projektu:
Běžící projekty Ukončené projekty


 Číslo  Název  Období
EF16_025/0007397 Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika 2018-2022 
EF16_025/0007404 Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ zdraví a pohody zvířat 2018-2022 
NV18-09-00254 Sentinelová studie výskytu na plazmid vázané (přenositelné) rezistence ke kolistinu u Enterobacteriaceae v České republice 2018-2021 
QK1810212 Rychlé, komplexní a multiplexní metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnění v potravinách živočišného a rostlinného původu 2018-2022 
QK1810193 Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence infekcí Streptococcus suis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech prasat 2018-2022 
QK1810462 Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E. coli infekcí a snížení spotřeby antimikrobik 2018-2022 
QK1810463 Vývoj nové formy probiotické superabsorpční podestýlky s následným využitím pro zadržení dešťové vody v půdě 2018-2021 
773830 Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards. — One Health EJP 2018-2022 
QK1710156 Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami 2017-2021 
QK1710114 Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence 2017-2021 
EF16_018/0002665 Imunofarmakoterapie 2017-2022 
EF15_003/0000495 FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie) 2016-2021 
VI20152020044 Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat 2015-2021 
 prvni   předchozí zobrazované záznamy: 41 - 53 z celkového počtu: 53 další  posledni