Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty


odrazka Číslo odrazka Název odrazka Období
QK23020036 Trvale udržitelná produkce selat do a po odstavu spojená se zvýšením welfare 2023-2025 
FW06010640 Vývoj personalizované mikrobiomové výživy 2023-2026 
FW06010148 Vývoj funkční podestýlky se sekvenčním účinkem 2023-2025 
TN02000017 Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně 2023-2028 
NU23-06-00553 Optimalizace monitoringu celiakie a nové možnosti její prevence 2023-2026 
FW09020169 Funkční potraviny s řízenou fermentací 2023-2025 
FW09020121 Vývoj účinného nosiče léčiv určených k aplikaci při otravě organofosfáty pro intranasální podání 2023-2027 
NU22-05-00475 Léčba infekcí způsobených multirezistentními kmeny bakterií pomocí nových antibakteriálních přípravků založených na katelicidinových antimikrobiálních peptidech 2022-2025 
QK22010369 Optimalizace řešení parazitárních onemocnění v chovech ryb se zaměřením na infekci Ichthyophthirius multifiliis u pstruha duhového 2022-2025 
QK22020066 Opatření na snižování spotřeby a racionální užití antibiotik ve výkrmu brojlerů v České republice 2022-2024 
QK22020292 Certifikace chovů dojeného skotu dle spotřeby antimikrobik a zdraví mléčné žlázy ke snížení jejich spotřeby, racionalizaci jejich používání a tlumení rezistence k nim 2022-2024 
GA22-03187S Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spekterem biologické aktivity k terapii sliznic 2022-2024 
NU22-08-00236 Preklinické studie neplatinových metaloléčiv v terapii rakoviny plic 2022-2025 
NU22-08-00454 Biomimetický vícevrstevný buněčný nosič čtvrté generace pro jednokrokovou úplnou náhradu kůže: z laboratoře do klinické aplikace 2022-2025 
NU22-03-00290 Studium exosomálních mikroRNA u gliomů: implikace pro diagnostiku a inovativní terapii 2022-2025 
GA21-00533S Nekonvenční environmentální ligandy Ah receptoru a jejich komplexní účinky in vitro 2021-2023 
NU21-03-00421 Glykosfingolipidy a jejich metabolické dráhy jako potenciální biomarkery nádorů tlustého střeva 2021-2024 
NU21-05-00143 Skryté zoonózy - odhalování nových patogenů z volné přírody 2021-2024 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467 Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort 2021-2023 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024962 Veterinární léčebný přípravek na bázi obohacení protilátkami IgY 2021-2023 
Sipka prvni  Sipka předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 35 další Sipka posledni Sipka