Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty


odrazka Číslo odrazka Název odrazka Období
101036768 NeoGIANT: The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals 2021-2025 
ID: 887259 Biorefineries for the valorisation of macroalgal residual biomass and legume processing by-products to obtain new protein value chains for high-value food and feed applications (ALEHOOP) 2020-2024 
2018-1-0659 TBFVNET: SURVEILLANCE AND RESEARCH ON TICK-BORNE FLAVIVIRUSES (TBFV) 2020-2024 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0021980 Vývoj nových kosmetických a zdravotnických prostředků zaměřených na popáleniny a nehojící se rány v humánní a veterinární praxi 2020-2023 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869 Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH 2019-2023 
QK1910082 Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců 2019-2023 
QK1910351 Divoká a domácí prasata jako zdroj probiotických kultur a vliv technologických postupů přípravy a skladby synbiotického krmiva na jeho efektivitu a funkčnost 2019-2023 
QK1910057 Získání dat pro stanovení maximálního limitu reziduí pro kyselinu klavulanovou v poživatelných tkáních kura domácího a farmakokinetických a farmakodynamických parametrů vybraných antimikrobiálních látek u brojlerů masných plemen kura domácího 2019-2023 
QK1910286 Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev 2019-2023 
QK1910121 Perzistence vybraných původců alimentárních onemocnění, hygienických indikátorů a možnosti jejich eliminace z prostředí potravinářských podniků 2019-2023 
QK1910320 Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru zdravotních dat a cílené genotypizace skotu 2019-2023 
QK1910212 Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence mastitid způsobených Streptococcus uberis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech skotu 2019-2023 
QK1910311 Metabolomika steroidních hormonů s výrazným anabolickým účinkem jako základ pro nové analytické kontrolní metodiky určené pro prokazování praktik zneužívání zakázaných substancí ve výkrmu hospodářských zvířat 2019-2023 
QK1910092 Nebakteriální původci mastitid a jejich vliv na kvalitu a technologické vlastnosti mléka 2019-2023 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798 Healthy Aging in Industrial Environment HAIE 2018-2023 
Sipka prvni  Sipka předchozí zobrazované záznamy: 21 - 35 z celkového počtu: 35 další Sipka posledni Sipka