Projekty

Název projektu:
Běžící projekty Ukončené projekty


 Číslo  Název  Období
FV40409 Využití fágů jako účinné složky hydrogelů 2019-2021 
NV19-05-00457 Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy 2019-2022 
NV19-05-00214 Studium terapeutické aplikace antibakteriálního krytí rány pro infekce kůže a měkkých tkání u epidemiologicky relevantních kmenů S. aureus - rezistentních na meticilin. 2019-2022 
NV19-04-00270 Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu 2019-2022 
QK1910082 Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců 2019-2023 
QK1910351 Divoká a domácí prasata jako zdroj probiotických kultur a vliv technologických postupů přípravy a skladby synbiotického krmiva na jeho efektivitu a funkčnost 2019-2023 
QK1910057 Získání dat pro stanovení maximálního limitu reziduí pro kyselinu klavulanovou v poživatelných tkáních kura domácího a farmakokinetických a farmakodynamických parametrů vybraných antimikrobiálních látek u brojlerů masných plemen kura domácího 2019-2023 
QK1910286 Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev 2019-2023 
QK1920187 Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru 2019-2021 
QK1920113 Virus afrického moru prasat v mase a masných výrobcích – metody detekce a studium perzistence 2019-2021 
QK1910121 Perzistence vybraných původců alimentárních onemocnění, hygienických indikátorů a možnosti jejich eliminace z prostředí potravinářských podniků 2019-2023 
QK1920258 Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka 2019-2021 
QK1910320 Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru zdravotních dat a cílené genotypizace skotu 2019-2023 
QK1920413 Systém sběru a evidence dat o spotřebě antimikrobik, nemocnosti a léčbě v chovech prasat, jeho využití v řízení zdraví stáda a jako nástroj pro snižování spotřeby léčiv a zvyšování konkurenceschopnosti 2019-2021 
QK1910212 Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence mastitid způsobených Streptococcus uberis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech skotu 2019-2023 
QK1910311 Metabolomika steroidních hormonů s výrazným anabolickým účinkem jako základ pro nové analytické kontrolní metodiky určené pro prokazování praktik zneužívání zakázaných substancí ve výkrmu hospodářských zvířat 2019-2023 
QK1910092 Nebakteriální původci mastitid a jejich vliv na kvalitu a technologické vlastnosti mléka 2019-2023 
TH04020540 Nová bioaktivní hemostatika a krytí ran na bázi kolagenu a celulózy 2019-2022 
ATCZ194 Inovation in Poultry Medicine 2019-2022 
EF16_019/0000798 Healthy Aging in Industrial Environment HAIE 2018-2022 
 prvni   předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 53 další  posledni